Славистика

ISSN 1450-5061
УДК 811.16+821.16

Оснивач и главни уредник од I до XVI књиге
БОГОЉУБ СТАНКОВИЋ

Уређивачки одбор (од XVII књиге):

 • др Дејан Ајдачић (Србија–Украјина)
 • др Наталија Јевгењевна Анањева (Русија)
 • др Ирина Антанасијевић (Србија)
 • др Вера Белокапић-Шкунца (Србија)
 • др Серђо Бонаца (Италија)
 • др Петар Буњак (Србија)
 • др Гочо Гочев (Бугарска)
 • др Богуслав Зјелињски (Пољска)
 • др Јелена Јурјевна Иванова (Русија)
 • др Ксенија Кончаревић (Србија)
 • др Богдан Косановић (Србија)
 • др Јаромир Линда (Србија)
 • др Биљана Марић (Србија)
 • др Људмила Поповић (Србија)
 • др Иво Поспишил (Чешка Република)
 • др Марија Стефановић (Србија)
 • др Луцјан Суханек (Пољска)
 • др Срето Танасић (Србија)
 • др Бери П. Шер (САД)

Главни уредник
Петар Буњак