Повеља „Радован Кошутић“

У част оснивача српске универзитетске славистике Радована Кошутића (1866-1949) Славистичко друштво Србије је 2014. установило признање за изузетан научни допринос српској славистици у областима којима се бавио професор Кошутић.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ „РАДОВАН КОШУТИЋ“

  • проф. др Богдан Косановић
  • проф. др Ксенија Кончаревић
  • проф. др Петар Буњак
  • академик Предраг Пипер
  • проф. др Александра Корда-Петровић
  • проф. др Ана Марић
  • проф. др Јанко Рамач

Добитници повеље „Радован Кошутић“ од 2015. године

За 2015:

Добитник награде „Радован Кошутић” је академик проф. др Предраг Пипер за укупан допринос славистичкој науци, као и за књиге „Лингвистичка славистика: студије и чланци” и „Српски у кругу словенских језика: граматичка и лексичка поређења”

За 2016:

Добитници повеље „Радован Кошутић“ су проф. др Витомир Вулетић за животно дело и проф. др Миодраг Сибиновић за животно дело и две референтне монографије – „Славистичке теме. Чланци и студије“ и „Множење светова. Руски писци у српској преводној књижевности“.

За 2017:

Добитник повеље „Радован Кошутић“ је проф. др Богдан Косановић за животно дело.

За 2018:

Добитнице повеље „Радован Кошутић“ су проф. др Гордана Јовановић за животно дело и проф. др Ксенија Кончаревић за две референтне монографије „Језик и религија: појмовник теолингвистике” и „Језик и култура – славистичка перспектива”.

За 2019:

Добитник повеље „Радован Кошутић“ је проф. др Вучина Раичевић, за животно дело и укупан научни допринос развоју славистике.

За 2019:

Добитнк повеље „Радован Кошутић“ је проф. др Митра Рељић, за животно дело.