Награда „Павле и Милка Ивић“

Од 2014. високо признање Славистичког друштва Србије, награда „Павле Ивић“  преименована је, са новим правилником, у награду „Павле и Милка Ивић“.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „Павле и Милка Ивић“

  • Проф. др Слободан Реметић, редовни члан АНУРС, председник
  • Проф. др Недељко Богдановић
  • Проф. др Гордана Јовановић
  • Проф. др Драгољуб Петровић
  • Проф. др Предраг Пипер, редовни члан САНУ
  • Проф. др Срето Танасић
  • др Рајна Драгићевић(од 2016. године)

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ „ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ“ ОД 2014. ГОДИНЕ

За 2000:

М. Николић, Обратни речник српскога језика, Београд, 2000.

За 2001:

М. Николић, Обратни речник српскога језика, Београд, 2000.

За 2002:

Р. Младеновић, Говор шарпланинске жупе Гора, СДЗб, XLVIII, 2001.

За 2003:

Д. Петровић (са сарадницима), Речник српских говора Војводине. Свеска 3: Ђ-Ј, Нови Сад (Матица српска), 2003.

За 2004:

С. Милорадовић,  Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља, Београд, 2003.

За 2005:

Група аутора, Синтакса савременог српског језика: проста реченица, Београд, 2005.

За 2006:

М. Бјелетић, Исковрнути глаголи, Београд, 2006.

За 2007:

С. Павловић, Детерминативни падежи у старосрпској пословној писмености, Нови Сад, 2006, и Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика, Београд, 2006.

За 2008:

Група аутора, Речник српског језика, Нови Сад (Матица српска), 2007.

За 2009:

Р. Стијовић, Говор Горњих Васојевића, СДЗб LIV, 2007 (књига изашла из штампе крајем септембра 2008).

За 2010:

Д. Петровић и С. Гудурић, Фонологија српског језика, Београд–Нови Сад, 2010.

За 2011:

Р. Цицмил-Реметић, Топонимија Пивске планине, Београд, САНУ (Библиотека Ономатолошких прилога, књ. I), 2011.

За 2012:

М. Букумирић, Речник говора северне Метохије, Београд (ИССЈ, Монографије, књ. 15), 2012.  и С. Петровић, Турцизми у српском призренском говору, Београд (ИССЈ, Монографије, књ. 16), 2012.

За 2013:

П. Пипер и И. Клајн, Нормативна граматика српског језика, Нови Сад (Матица српска), 2013.

За 2014:

Милош Окука за књигу У вртлогу Матице. Допринос крајишких писаца развоју српског књижевног језика у првој половини 19. стољећа. Загреб, 2014, 471 стр.

За 2015:

Александар Лома за књигу Топонимија Бањске хрисовуље: ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца. Београд, 2013, 386 стр. и Митра Рељић за књигу Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингвистички и лингвокултуролошки аспект). Београд – Косовска Митровица, 2013, 363 стр.

За 2016:

Владимир Поломaц за књигу Језик повеља и писама Српске деспотовине. Крагујевац, 2016, 495 стр. и Наташa Вуловић за књигу Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања. Београд, 2015, 358 стр.

За 2017:

Тања Милосављевић за монографију „Лексика српског призренског говора“, у: Српски дијалектолошки зборник, LXIV. Београд : Институт за српски језик САНУ: САНУ, 2017, 601 стр.

За 2018:

Јасмина Грковић-Мејџор и Виктор Савић (ур.) за колективну монографију „Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару 1512–1942–2012“. Београд : САНУ : Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016, 158, 279 стр.

За 2019:

проф. др Љубисаву Ћирићу за дело Речник говора Лужнице. Српски дијалектолошки зборник, књ. LHV/2, 2018. ljubcir@gmail.com

За 2020:

проф. др Радивоју Младеновићу, за књигу Говор северношарпланинске жупе Сиринић. radivoje.mladenovic@gmail.com