Зимска школа 2024.

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Славистичко друштво Србије у сарадњи са Филолошким факултетом у Београду и Руским домом у Београду од почетка 2004. године у току зимског распуста организује и стручни семинар за професоре руског језика.

Полазећи од устаљене праксе и ослањајући се на богато вишедеценијско искуство, Славистичко друштво Србије ће и током предстојећег зимског распуста, 11–12. јануара 2024. године, организовати дводневно стручно усавршавање по програму Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика, који је акредитован као ОБАВЕЗАН и објављен под бројем 970 у „Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину”.

Програм Семинара обухвата језичке вежбе са изворним говорницима руског језика, као и предавања и вежбе на актуелне теме за наставу руског језика. По окончању рада наставници и професори руског језика, учесници семинара, добиће УВЕРЕЊЕ о 16-часовном стручном усавршавању за наставу руског језика у основним и средњим школама Републике Србије.

Семинар се одржава на Филолошком факултету и у Руском дому у Београду и почиње са радом 11. јануара 2024. године у 9:00 часова на Филолошком факултету у читаоници Катедре за славистику, када ће сви учесници добити и детаљан програм семинара.

Број учесника семинара је ограничен. Издавање предрачуна и/или плаћање семинара не значи аутоматско пријављивање за учешће на семинару. Најлепше Вас молимо да се пријавите тако што ћете следеће податке послати на имејл адресу Друштва < slavisticko.drustvo@gmail.com >  до 31. децембра.

  1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
  2. ДАТУМ РОЂЕЊА
  3. МЕСТО РОЂЕЊА
  4. УСТАНОВА
  5. МЕСТО И ОПШТИНА УСТАНОВЕ

Крајњи рок за уплату котизације у износу од 4.000,00 (четири хиљаде) динара је 31. децембар. Школе уплаћују на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75 код НЛБ Комерцијалне банке АД Београд по предрачуну регистрованом у Централном регистру фактура. Уколико учесници сами уплаћују, уплата иде директно на рачун Друштва.