Признања и њихови носиоци

Захвалница

Сагласно Статуту Славистичког друштва (чл. 13), „редовном члану Друштва, институцијама, као и страним славистима и културним радницима, додељује се Захвалница за значајне резултате у настави словенских језика и књижевности, упознавању, ширењу и повезивању словенских култура и за испољену активност у раду Друштва или сарадњи са Друштвом“.

Почасно чланство

Највише признање Славистичког друштва јесте пријем у почасно чланство. У складу са чл. 14 Статута, „почасни члан Друштва може постати:

 • домаћи научни и јавни радник, као и уметник, који је афирмисан у области славистике, има изузетне заслуге за развој науке о словенским језицима и књижевностима, или запажене резултате у упознавању, ширењу и повезивању словенских култура;
 • као и страни научни и културни радник који је афирмисан у међународној славистичкој науци, има запажене резултате у упознавању, ширењу и повезивању словенских култура и признат је у југословенској славистици.“

Почасном члану уручује се Повеља.

Повељу почасног члана Славистичког друштва Србије досад су добили (азбучним редом):

 • АНЧИЋ-ОБРАДОВИЋ Марија
 • БАБОВИЋ Милосав
 • БАДАЛИЋ Јосип
 • БЕГЕНИШИЋ Божидар
 • БЕЛИЋ Александар
 • БОГДАНОВИЋ Милан
 • БОЖОВИЋ Зоран
 • БОРИСЕНКО, Вера Васиљевна
 • БОШКОВИЋ Радосав
 • БРАЈИЧИЋ Олга
 • БУЊАК Петар
 • ВЕЛИЧКОВИЋ Драгољуб
 • ВЕРБИЦКА Људмила Алексејевна
 • ВЛАДОВА Илиана
 • ВУЛЕТИЋ Вера
 • ВУЛЕТИЋ Витомир
 • ВУЧЕНОВ Димитрије
 • ГЕОРГИЈЕВИЋ Крешимир
 • ГРИЦКАТ Ирена
 • ГРУЈИЋ Јованка
 • ГУТКОВ Владимир Павлович
 • ДАБИЋ Богдан
 • ДЕВИЋ-РОМАНОВА Валентина
 • ЂОРЂЕВИЋ Каменко
 • ЂОРЂИЋ Петар
 • ЂУРЧИНОВ Милан
 • ЖИВАНОВИЋ Ђорђе
 • ЖИГОН Стево
 • ЗЕНЧУК Валентина Николајевна
 • ИВИЋ Милка
 • ИВИЋ Павле
 • ИЛИЋ Веселин
 • ЈАЗИЋ Ђорђе
 • ЈЕВТИЋ Милош
 • ЈЕВТИЋ Надежда
 • ЈОВАНОВИЋ Гордана
 • ЈОВАНОВИЋ Миливоје
 • ЈОВАНОВИЋ Миодраг
 • ЈОКСИМОВИЋ Татјана
 • КВАСНЕВСКИ Јелисавета
 • КМЕЋ Јан
 • КОНЕСКИ Блаже

 • КОСТИЋ Василије
 • КОСТИЋ Стојадин
 • КОСТОМАРОВ Виталиј Григорјевич
 • КРЕФТ Братко
 • КУЗМИЋ Рикард
 • КУСТУРИЦА Назиф
 • ЛАЛИЋ Радован
 • ЛАШКОВА Лили
 • ЛУБАШ Владислав
 • МАРИНКОВИЋ Радмила
 • МАРКОВ Борис
 • МАРКОВИЋ Слободан Ж.
 • МАРОЈЕВИЋ Радмило
 • МАТИЈАШЕВИЋ Јелка
 • МЕНАЦ Антица
 • МИЛИДРАГОВИЋ Милица
 • МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ Нада
 • МИРКОВИЋ Драгутин
 • МИТРОПАН Петар
 • МИХАИЛОВИЋ Хранислав
 • МИШКОВСКИ Оливера
 • МЛАДЕНОВИЋ Александар
 • МУЗАЛЕВСКИ Александар
 • МУЛИЋ Малик
 • НЕДЕЉКОВИЋ Драган
 • НЕСТОРОВ Љубица
 • НИКОЛИЋ Вера
 • НОМАЋИ, Мотоки
 • НОРМАН Борис Јустинович
 • ОРЛОВ Георгије
 • ОСТРОГОРСКИ Олга
 • ПАЛАМАРЧУК Олга
 • ПАНТИЋ Мирослав
 • ПЕКИЋ Мира
 • ПЕНЧИЋ Сава
 • ПЕТКОВИЋ Новица
 • ПЕШИКАН Митар
 • ПИПЕР Предраг
 • ПОСПИШИЛ Иво
 • ПРОДАНОВИЋ Даница
 • ПРОХОРОВ Јуриј Јевгењевич
 • РАДОВАНОВИЋ Оливера

 • РАДОВИЋ Јован
 • РАДОШЕВИЋ Наталија
 • РАТКОВИЋ Радослав
 • РЕМЊОВА Марина Леонтјевна
 • РУЖИЋ Јелисавета
 • САДИКУ Зећир
 • САРАМАНДИЋ Живан
 • СВИНАРСКИ Кирил
 • СИБИНОВИЋ Миодраг
 • СКАЗА Александар
 • СТАНИСАВЉЕВИЋ Војислав
 • СТАНКОВИЋ Богољуб
 • СТАНКОВИЋ-НЕШИЋ Братислава
 • СТЕВАНОВИЋ Славко
 • СТОЈАНОВИЋ Мирољуб
 • СТОЈНИЋ Милосава
 • СТОШИЋ Зага
 • СУБОТИН Стојан
 • ТАДИЋ Станко
 • ТАНАСИЋ, Срето
 • ТАРАСЈЕВ Андреј
 • ТЕРЗИЋ Александар
 • ТЕРЗИЋ Богдан
 • ТИР Михал
 • ТОЛСТОЈ Никита Иљич
 • ТОШОВИЋ Бранко
 • ТРИФУНОВИЋ Ђорђе
 • ТРОФИМКИНА Олга Ивановна
 • ЋЕКИЋ Радомир
 • ЋИРИЋ Јован
 • ЋУПИЋ Драго
 • УСТЕНКО Петар
 • ФЕКЕТЕ Егон
 • ФИЛИП Михал
 • ФЛАКЕР Александар
 • ХОРАК Емил
 • ШТЕПАНЕК Вацлав
 • ШУМИЛОВ Александар