62. СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

(1) 62. скуп слависта Србије биће одржан 11−12. јануара 2024. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Скуп ће имати карактер националног симпозијума са међународним учешћем. Тема научног симпозијума гласи: „ИЗУЧАВАЊЕ И НАСТАВА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА И ИЗАЗОВИ ВРЕМЕНА.

И ове године организатори позивају домаће и стране филологе да пријаве реферате из различитих области славистике и учествују у раду следећих секција:

  • лингвистика
  • књижевна и културолошка истраживања
  • лингводидактика (словенски језици као матерњи и страни)
  • теорија превођења
  • историја славистике

Посебне секције биће посвећене успомени на делатност уважених колега Катедре за славистику који су недавно преминули: професора Александра Терзића, синтаксичара, фонетичара, аутора бројних уџбеника руског језика, и Марине Петковић, вишег лектора, преводиоца, теоретичара превода, аутора неколико уџбеника руског језика. Стога учеснике Скупа подстичемо да пријаве и теме које су посредно или непосредно у вези са областима којима су се наше драге колеге бавиле.

Пријаве реферата за симпозијумски део програма 62. скупа слависта Србије треба доставити најкасније до 25. децембра 2023. године Управи Славистичког друштва Србије на следећу адресу: <skupslavista@gmail.com>. За пријаву на скуп треба попунити пријавни образац приложен уз текст позива. Предвидели смо и онлајн секције за оне учеснике из иностранства који нису у могућности да допутују на скуп. Радни језици конференције су сви словенски језици и енглески. Уочи скупа објавићемо електронски зборник сажетака реферата.

Котизацију у износу од 4.000,00 динара сами учесници уплаћују директно на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75, НЛБ Комерцијална банка АД, Београд, или приликом регистрације на самом скупу. У случају да трошкове сносе установе у којима су учесници запослени, прво се врши регистрација преко Централног регистра фактура (у вези с плаћањем прво се обратити организаторима на мејл <skupslavista@gmail.com>).

Котизацију не плаћају запослени на Филолошком факултету Универзитета у Београду, као једном од организатора, пензионисани научни радници и студенти докторских студија.

(2) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика“ (популарна Зимска школа) биће реализован по акредитованом програму 11−12. јануара 2024. на Филолошком факултету и у Руском дому. Све потенцијалне учеснике молимо да се упознају са документом под насловом „Зимска школа 2024” у циљу добијања додатних информација у вези са начином пријаве (видети на сајту Друштва www.slavistickodrustvo.org.rs). Напомињемо да у  Зимској школи могу учествовати само наставници руског језика запослени у основним или средњим школама у Републици Србији.

Радујемо се Вашем учешћу у нашим манифестацијама!

Управа Славистичког друштва Србије

Пријавни образац на српском

Пријавни образац на руском

 

Уважаемые коллеги,

62 конференция славистов Сербии пройдёт 11−12 января 2024 года на филологическом факультете Белградского университета в качестве национального симпозиума с международным участием. Тема конференции: «ИЗУЧЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ, ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ, ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ».

И в этом году приглашаются отечественные и иностранные слависты подать заявку на участие в работе одной из следующих секций:

  • лингвистика;
  • литературоведческие и культурологические исследования;
  • методика обучения славянским языкам (как родным и иностранным);
  • теория перевода;
  • история славистики.

Отдельные секции будут посвящены памяти недавно скончавшихся преподавателей кафедры славистики: профессора Александра Терзича, занимавшегося синтаксисом и фонетикой русского языка, автора многих учебников по русскому языку, и старшего преподавателя Марины Петкович, переводчика и теоретика перевода, автора нескольких учебников по русскому языку. Приглашаем участников конференции также выступить с докладами на темы, прямо или косвенно касающиеся сфер интересов наших уважаемых коллег.

Заявки на участие в 62 конференции славистов Сербии принимаются не позднее 25 декабря 2023 года по адресу: <skupslavista@gmail.com>. К заявке следует прикрепить и бланк с данными об участнике (в приложении). Для заграничных участников, которые не смогут присутствовать на конференции, мы предусмотрели возможность участия онлайн. О подробностях в связи с оплатой и банковскими реквизитами пишите по адресу: <skupslavista@gmail.com>.

Рабочие языки конференции – все славянские языки и английский. К началу конференции выйдет электронный сборник резюме.

Регистрационный взнос для участия в симпозиуме для иностранных участников – 40 евро. Взнос принимается наличными при регистрации участников. Проезд, проживание и питание за счёт участников.

Мы будем рады видеть Вас на нашей конференции!

Общество славистов Сербии