Органи

УПРАВА СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ

Управа

Председник:
проф. др Вучина Раичевић

Заменик председника:
доц. др Далибор Соколовић

Потпредседници:
проф. др Срето Танасић
доц. др Наташа Ајџановић
доц. др Лука Меденица

Секретари:
Јелена Јочић
Стефан Милошевић

Благајник:
мр Тања Гаев

Чланови Управе Славистичког друштва:
проф. др Људмила Поповић
проф. др Ксенија Кончаревић
др Маријана Папрић
Виолета Влајковић Бојић
Снежана Марковић
мр Јелена Ветро
др Мирјана Адамовић

Председник:                              

проф. др Верица Копривица

Чланови:                                     

др Ружица Радојчић
Татјана Шуковић