Органи

УПРАВА СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ

Председник:

проф. др Биљана Марић

 

Заменик председника:

доц. др Тања Гаев

 

Потпредседници:

проф. др Срето Танасић
доц. др Наташа Ајџановић
доц. др Лука Меденица

 

Секретари:

Јелена Јочић
Стефан Милошевић

Благајник:

доц. др Стефана Пауновић Родић

 

Чланови Управе Славистичког друштва:

проф. др Људмила Поповић
проф. др Ксенија Кончаревић
проф. др Александра Корда Петровић
доц. др Маријана Папрић
доц. др Мирјана Адамовић
Виолета Влајковић Бојић
Снежана Марковић

 

Надзорни одбор

Председник:                             

проф. др Ивана Кочевски

 

Чланови:                                    

мр Драгана Керкез
Ана Спремић