Награда „Павле Ивић“

У част славног српског лингвисте и слависте светског гласа – академика Павла Ивића (1924-1999), Славистичко друштво Србије установило је 2000. године, уз сагласност породице преминулог великана, награду која носи његово име. Награда се додељује једном годишње за најбољи рад из српске лингвистичке славистике објављен у периоду од 19. септембра (датум смрти П. Ивића) претходне до 19. септембра текуће године.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „Павле Ивић“

  • Проф. др Слободан Реметић, редовни члан АНУРС, председник
  • Проф. др Недељко Богдановић
  • Проф. др Гордана Јовановић
  • Проф. др Драгољуб Петровић
  • Проф. др Предраг Пипер, редовни члан САНУ
  • Проф. др Срето Танасић
  • Проф. др Бранкица Чигоја

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ „ПАВЛЕ ИВИЋ“ ОД 2001. ГОДИНЕ

За 2000:

Владимир Павлович Гутков (В. П. Гудков) за књигу Славистика. Сербистика. Москва, 1999, 206 стр.

За 2001:

Мирослав Николић за дело Обратни речник српскога језика. Београд, 2000, 1410 стр.

За 2002:

Радивоје Младеновић за монографију Говор шарпланинске жупе Гора. Београд, 2001, 606 стр. + 54 карте (Српски дијалектолошки зборник, књ. 48).

За 2003:

Драгољуб Петровић (ред.), Светлана Малин-Ђурагић, Дејан Милорадов, Катарина Сунајко, Ивана Црњак и Биљана Бабић за Речник српских говора Војводине. Свеска 3: Ђ-Ј. Нови Сад, 2003, 218 стр.

За 2004:

Софија Милорадовић за монографију Употреба падежних облика у говору параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект. Београд, 2003, 365 стр.

За 2005:

ауторски колектив монографије Синтакса савременога српског језика: проста реченица. Београд, 2005, 1165 стр. — Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић и Бранко Тошовић.

За 2006:

Марта Бјелетић за монографију Исковрнути глаголи. Београд, 2006, 489 стр.

За 2007:

а) Слободан Павловић за монографију Детерминативни падежи у старосрпској пословној писмености. Нови Сад, 2006, 495 стр. и б) Рајна Драгићевић за монографију Лексикологија српског језика Београд, 2007, 366 стр.

За 2008:

ауторски колектив Речника српског језика. Нови Сад, 2007, 1561 стр. — Милица Вујанић, Даринка Гортан-Премк, Милорад Дешић, Рајна Драгићевић, Мирослав Николић, Љиљана Ного, Васа Павковић, Никола Рамић, Рада Стијовић, Милица Тешић и Егон Фекете.

За 2009:

Рада Стијовић за монографију Говор Горњих Васојевића. Београд, 2007 [2008].

За 2010:

Драгољуб Петровић и Снежана Гудурић за монографију Фонологија српскога језика. Београд, 2010, 524 стр.

За 2011:

Радојка Цицмил-Реметић за монографију Топонимнија Пивске планине. Београд, 2010, 354 стр.

За 2012:

Милета Букумирић за Речник говора северне Метохије. Београд, 2012, 704 стр. и Снежана Петровић за монографију Турцизми у српском призренском говору. Београд, 2012, 418 стр.

За 2013:

Предраг Пипер и Иван Клајн за Нормативну граматику српског језика. Нови Сад, 2013, 582 стр.