Зимска школа 2023.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
Пријаве за Зимску школу 2023 трају до 31.12.2022. године.
Подсећамо наставнике да се пријаве које садрже име, презиме, датум рођења, место рођења, школу и место шаљу на мејл slavisticko.drustvo@gmail.com
Пријаве које стигну након овог датума неће бити прихваћење из организационих разлога.
С поштовањем,
Славистичко друштво Србије

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Славистичко друштво Србије у сарадњи са Филолошким факултетом у Београду и Руским домом у Београду од почетка 2004. године у току зимског распуста организује и стручни семинар за професоре руског језика. Полазећи од устаљене праксе и ослањајући се на богато вишедеценијско искуство, Славистичко друштво Србије ће и током предстојећег зимског распуста, 12–13. јануара 2022. године, организовати дводневно стручно усавршавање по програму Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика, који је акредитован као ОБАВЕЗАН и објављен под бројем 970 у „Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину”. Програм Семинара обухвата језичке вежбе са изворним говорницима руског језика, као и предавања и вежбе на актуелне теме за наставу руског језика. По окончању рада наставници и професори руског језика, учесници семинара, добиће УВЕРЕЊЕ о 16-часовном стручном усавршавању за наставу руског језика у основним и средњим школама Републике Србије. Семинар се одржава на Филолошком факултету и у Руском дому у Београду и почиње са радом 12. јануара 2022. године у 9:00 часова на Филолошком факултету у читаоници Катедре за славистику, када ће сви учесници добити и детаљан програм семинара. Број учесника семинара је ограничен. Издавање предрачуна и/или плаћање семинара не значи аутоматско пријављивање за учешће на семинару. Најлепше Вас молимо да се пријавите тако што ћете следеће податке послати на имејл адресу Друштва slavisticko.drustvo@gmail.com до 31. децембра.

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
2. ДАТУМ РОЂЕЊА
3. МЕСТО РОЂЕЊА
4. УСТАНОВА
5. МЕСТО И ОПШТИНА УСТАНОВЕ

Крајњи рок за уплату котизације у износу од 4.000,00 (четири хиљаде) динара је 31. децембар. Школе или сами учесници уплаћују на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75 код Комерцијалне банке АД Београд, односно по предрачуну регистрованом у Централном регистру фактура.

Документа за пријаву можете преузети овде:

 

  1. Зимска школа – позив
  2. Зимска школа – програм