Зимска школа 2021.

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите програм Преузмите позив

Славистичко друштво Србије у сарадњи са Филолошким факултетом у Београду и Руским домом у Београду од почетка 2004. године у току зимског распуста организује и стручни семинар за професоре руског језика.

Полазећи од устаљене праксе и ослањајући се на богато вишедеценијско искуство, Славистичко друштво Србије ће и током предстојећег зимског распуста,  11–12. јануара 2021. године, организовати дводневно стручно усавршавање по програму Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика, који је акредитован као ОБАВЕЗАН и објављен под бројем 870 у „Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину”.

Програм Семинара обухвата језичке вежбе са изворним говорницима руског језика, као и предавања и вежбе на актуелне теме за наставу руског језика.

По окончању рада наставници и професори руског језика, учесници семинара, добиће УВЕРЕЊЕ о 16-часовном стручном усавршавању за наставу руског језика у основним и средњим школама Републике Србије.

Семинар се услед неповољне епидемиолошке ситуације ове школске године одржава онлајн и почиње са радом 11. јануара у 10 часова. Сву информацију у вези са приступом онлајн семинару учесници ће моћи да пронађу на сајту Друштва почетком јануара. За успешно праћење семинара потребна је искључиво стабилна интернет конекција. Програм семинара биће објављен на сајту Друштва најкасније до 31. децембра.

Број учесника Семинара је ограничен. Издавање предрачуна и/или плаћање семинара не значи аутоматско пријављивање за учешће на семинару.

Најлепше Вас молимо да се пријавите тако што ћете следеће податке послати на имејл адресу Друштва slavisticko.drustvo@gmail.com до 31. децембра.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ДАТУМ РОЂЕЊА, МЕСТО РОЂЕЊА, УСТАНОВА, МЕСТО И ОПШТИНА УСТАНОВЕ

Крајњи рок за уплату котизације у  износу од 4.000,00 (четири хиљаде) динара је 31. децембар.

Школе или сами учесници уплаћују на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75 код Комерцијалне банке АД Београд, односно по предрачуну регистрованом у Централном регистру фактура.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ПЛАЋАЊЕМ КОТИЗАЦИЈА

1.Уколико котизацију плаћају школе на основу предрачуна заведеног у ЦРФ-у, неопходно је да на мејл: slavisticko.drustvo@gmail.com пошаљу следеће податке:

– име и презиме наставника

– назив и адресу школе – матични број и пиб школе Уколико котизацију плаћају наставници

2. физичка лица плаћају за себе лично, треба да пошаљу:

– име и презиме, своју адресу

– назив и адресу школе

На основу ових података учесницима ће бити издати предрачуни, рачуни и сертификати о учешћу. 

             Управа Славистичког друштва Србије