Славистика у зуму: четврто предавање

У оквиру циклуса предавања Славистика у зуму 16. септембра 2021. године одржано је предвање Бориса Јустиновича Нормана, истакнутог белоруског лингвисте и професора Белоруског државног универзитета у Минску. Предавање је било посвећено актуелном питању фемининатива и њиховог односа према тзв. именицама општег рода. У току предавања професор је истакао мисао да треба разликовати борбу за женска права од система функционисања језика. Род као језичка категорија служи пре свега да олакша слагање реченичних чланова. Поред тога, како је професор показао, именице општег рода, као класа која се стално попуњава новим речима, показују да категорија рода има велики потенцијал за језичку игру, али и прагматички потенцијал, што говорнику оставља слободу у избору именица женског или општег рода, с тим што избор именица женског рода води ка снижавању стила и карактеристичан је за разговорни језик, а то је проблем лингвистичке прагматике и стилистике, а не друштвени проблем. Зато се проблем равноправности жена не треба решавати помоћу једне класе речи, већ друштвеним реформама које би омогућиле женама равноправнији статус. У закључку предавања професор Норман истакао је да сваки словенски језик понаособ решава тај проблем полазећи од своје књижевно-језичке традиције и јачине норме, али и друштвене стварности, а да је за његово успешно решавање потребан језички такт како би се очувала равнотежа између традиције и новаторских тежњи. Као и увек, потребно је обезбедити слободу избора, јер само кроз њу говорник може остварити своју комуникативну тежњу, а на основу реакције саговорника видеће да ли се та намера успешно реализује и да ли је уклопива у постојећи систем.