РТВ: Миланов и Кубурић лауреати Награде „Павле и Милка Ивић“

Овогодишњи лауреати Награде „Павле и Милка Ивић“, коју додељује Славистичко друштво Србије за најбоље славистичко лингвистичко дело објављено у текућој години, су Наташа Миланов за монографију „Српски лексички фонд из угла полисемије“ и Мијана Кубурић Мацура за дело „Категорија концесивности у савременом српском језику“.

Монографија „Српски лексички фонд из угла полисемије: глаголи, именице, придеви“ лексикографа Наташе Миланов заснива се на докторској дисертацији коју је ауторка одбранила 2017. године на Филолошком факултету у Београду , а која је била мотивисана истраживањем лексема с највећим бројем значења у прва три тома Речника САНУ.

Председник Одбора за доделу признања, академик Слободан Реметић прочитао је одлуку Одбора на данашњој конференцији за медије у Институту за српски језик САНУ, у којој се наводи да је Миланов „спровела до сада најопсежније истраживање вишезначне лексике у србистици.“

„Анализу је утемељила на грађи Речника САНУ, па је тиме постигла још један значајан квалитет свог дела… До закључака је долазила статистичком анализом и зато су подаци изнесени у овој монографији прецизни и објективни“, написано је у образложењу.

Монографија Наташе Миланов, по мишљењу Одбора, представља „један од научних споменика Речнику САНУ, њаважнијем пројекту Института за српски језик САНУ и српске лингвистике уопште, чији су рецензенти били Павле и Милка Ивић“.

Књига „Категорија концесивности у савременом српском језику“ др Мијане Кубурић Мацуре настала је прерадом и дорадом докторске дисертације коју је одбранила 2014. године на Универзитету у Бања Луци.

„Књигом (Мијане) Кубурић Мацуре отклоњена је значајна белина на мапи синтаксичко-семантичких изучавања српског језика… Одликује је уверљивост доказног поступка. Кубурић Мацура кроз целу монографију износи поуздане закључке, до којих долази анализом властите грађе“, наводи се у образложењу Одбора. Такође, Одбор додаје ће та књига „служити као пример узорног научног стила у нашој науци“.

Председник Одбора за стандардизацију српског језика и члан Академије наука Републике Српске проф. Срето Танасић навео је да је ова награда најзначајније признање које се може добити у области изучавања српског језика.

Председница Савеза славистичких друштава Србије др Рајна Драгићевић је додала да признање „Павле и Милка Ивић“ има велики значај за србисте јер се тиме показује да се пажња посвећује не само изучавању српског језика, већ и његово повезивање са осталим словенским језицима.

Како је најавила председница Славистичког друштва Србије проф. др Биљана Марић, ово друштво од 2014. године додељује и Повељу „Радован Кошутић.“

Повеља је добила назив по оснивачу српске универзитетске славистике, а додељује се за укупан допринос научном и педагошком раду на пољу Источних и Западних словенских језика, књижевности и култура у српској средини.

Ово признање биће додељено проф. др Петру Буњаку, између осталог, за две референтне монографије: „Раскршћа славистике“ и „Књижевност и контактологија“, као и проф. Александри Корди Петровић за најбоље монографско дело издато у текућој години, „Чешки путописи о Балкану“, открила је Марић.

Она је најавила да ће Повеље „Радован Кошутић“ и Награде „Павле и Милка Ивић“ бити додељене 13. јануара 2022. године на отварању 60. Скупа слависта.