Први педагошки саветник у општини Бајина Башта

Просветни саветник из Школске управе у Ужицу је дао позитивно мишљење о испуњавању услова за напредовање у звању и стицању звања педагошки саветник наставнице руског језика и књижевности, запослене у ОШ “Свети Сава”, Олгице Филиповић.
На основу стручно-педагошког надзора над радом наставнице Олгице Филиповић, увида у педагошку документацију и евиденцију, прегледа електронског и штампаног материјала, разговора са наставницом, директором Школе и стручном сарадницом, процењено је да она показује висок степен нивоа компетенција и иницира и учествује у подизању квалитета педагошке праксе.
ОШ „Свети Сава“ је овим добила још једну потврду да је установа која на најбољи могући начин подржава и ствара одличне услове за стручно усавршавање и напредовање наставника и стручних сарадника, обезбеђујући тако мотивациону средину за поучавање и учење.
Наставница Олгица Филиповић је завршила ОШ “Свети Сава” у Бајиној Башти, средње образовање је стекла у гимназији “Јосиф Панчић” у одељењу друштвено-језичког смера. Све време школовања је имала одличан успех. Руски језик и књижевност је дипломирала на катедри Славистике на Филолошком факултету у Београду, завршивши студије у року. Од прошле године председник је новоосноване подружнице Славистичког Дрштва – Западна Србија. Поред склоности ка страним језицима, бавила се и спортом. Била је двоструки шампион Србије у коњичком спорту (дисциплина ендуранс) и двогодишњи стипендиста Министарства омладине и спорта Републике Србије 2008. и 2009. године. Од Спортског савеза Бајине Баште 2009. године добила је признање Спортиста Бајине Баште.