Контакт

Славистичко друштво Србије
Филолошки факултет
Катедра за славистику
Студентски трг 3
11000 Београд
Србија

+381 11 2639550
+381 11 2021618
+381 11 2021634

+381 11 2630039
(са назнаком:
„За Славистичко друштво”)

slavisticko.drustvo@gmail.com

Локација