Категорија: Славистика

Славистика IX (2005)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XLIII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Славистика и нови геополитички услови Вукашин Костић, Проблем словенског идентитета у условима савременог глобализма — 7–11 Богољуб Станковић, Славистика данас и сутра — 12–18 Предраг Пипер, Језичка страна глобализације у словенским земљама — 19–28 Богдан Косановић, Настава славистичких дисциплина на универзитетима Србије и Црне

Continue Reading

Славистика VIII (2004)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XLII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Историја славистике и словенства Богољуб Станковић, Два века славистичког истрајавања на грађењу и очувању словенске узајамности — 7-12 Витомир Вулетић, Николај Чернишевски о „Српској револуцији“ Леополда Ранкеа — 13-19 Владимир Павлович Гудков, Двести лет изучения сербского языка в Росии и Московском университете — 20-25

Continue Reading

Славистика VII (2003)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XLI СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Богољуб Станковић, Славистичко друштво Србије и актуелни интеграциони процеси (Поводом 55 година постојања) — 7-12 Језик Виталий Григорьевич Костомаров, Язык в соотношении культуры и цивилизациии — 13-21 Предраг Пипер, Асоцијативни речници словенских језика и етнокултурни стереотипи — 22-32 Ксенија Кончаревић, Словенски језици пред изазовима

Continue Reading

Славистика VI (2002)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XL СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Богољуб Станковић, Четрдесет славистичких окупљања као наслеђе и надахнуће — 7-12 Језик Србислав Букумировић, Интернет и ћирилица — 13-18 Предраг Пипер, Проспект синтаксе руског језика у поређењу са српском (на примеру категорије социјативности) — 19-29 Јелка Матијашевић, Из проблематике лексичко-семантичке спојивости у руском и

Continue Reading

Славистика V (2001)

САДРЖАЈ У водна реч — 5-6 XXXIX СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ В. П. Гутков – добитник награде „Павле Ивић“ за 2000. годину (Александар Младеновић) — 7-8 Богољуб Станковић, О будућности славистике и славистичких организација — 9-15 Богдан Терзић, Неке мисли о функционисању црквенословенског језика на размеђу векова — 16-23 Ксенија Кончаревић, Црквенословенски језик на

Continue Reading

Славистика IV (2000)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XXXVIII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Витомир Вулетић, Немири и трагања Милосава Бабовића — 7-10 Богољуб Станковић, Ка функционалној стратегији изучавања и проучавања словенских језика — 11-16 Предраг Пипер, О типолошким истраживањима у српској лингвистичкој славистици — 17-24 Јелка Матијашевић, Дериватологија данас — 25-31 Бранко Тошовић, Проблемы перспективе реченице —

Continue Reading

Славистика III (1999)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XXXVII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ 1. Јубилеји словенских писаца: А. С. Пушкина, А. Мицкјевича, Д. Максимовић Мила Стојнић, Љубав и смрт у делу А. С. Пушкина — 7-13 Миливое Йованович, Владимир Набоков и Андрей Платонов о Пушкине — 14-22 Богдан Косановић, Пушкинов Мазепа у контексту других креација овог лика

Continue Reading

Славистика II (1998)

САДРЖАЈ 50 година Славистичког друштва Србије — 5-6 XXXVI СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Богољуб Станковић, Место Славистичког друштва Србије у развоју српске славистике друге половине XX века — 7-16 Мила Стојнић, Српска славистика у другој половини XX века: центри и правци развоја — 17-21 Предраг Пипер, Проспект српске синтаксе у светлу словенске синтаксичке типологије

Continue Reading

Славистика I (1997)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5 XXXV СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Дојчил Војводић, О елиптичним конструкцијама у словенским језицима — 7 Богољуб Станковић, Конфронтациони приступ синтагмама просторног односа у српском и руском језику — 15 Предраг Пипер, О српским и руским политичким метафорама просторных односа — 21 Јелка Матијашевић, Из семантике глагола руског и српског

Continue Reading