Категорија: Славистика

Славистика XIX (2015)

САДРЖАЈ   СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ (Научни чланци, расправе и истраживања) I. Језик • култура • методика Нина Никифоровна Парфёнова, Русская историческая антропонимия в аспекте лингвокультурологии—11-17 Дарја Војводић, Опозиције прав – крив и десно – лево као корелати просторно-непросторних односа у светлу словенске народне културе—18-25 Александра Павловна Ушакова, Концепт «правитель» в русской духовной литературе (по произведению

Continue Reading

Славистика XVIII (2014)

САДРЖАЈ   СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ (Научни чланци, расправе и истраживања)   Димитрина Лесневская, Реклама в дискурсивно-стилистическом аспекте       11–19 Вероніка Ярмак, Стилістичні особливості претеритальних форм дієслова в сучасному сербському прозовому дискурсі    20–32 Дејан Ајдачић, Типови колекција вредности и њихово профилисање  33–40 Ирина Владимировна Бегунц, Севернорусская диалектная лексика, связанная с детскими играми (на материале одного архангельского говора) 

Continue Reading

Славистика XVII (2013)

САДРЖАЈ Уводна реч — 11 СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ (Научни чланци, расправе и истраживања) Витомир Вулетић, Тургењев и уметничко осмишљавање савремености — 13–26 С. Н. Пушкин, Славянофилы о славянах, культуре и цивилизации — 27–36 Мелина Панаотовић, Драмски Океан Леонида Андрејева. Један осврт на драмско стваралаштво Л. Андрејева у периоду од 1905. до 1910. године — 37–42

Continue Reading

Славистика XVI (2012)

САДРЖАЈ Уводна реч — 15–15 Неуморни прегалац на пољу славистике (Проф. др Богољуб Станковић, 1938–2011) (Богдан Терзић) — 17–20 Биобиблиографија Богољуба Станковића (Петар Буњак, Ана Голубовић) — 21–41 Надежда Лаиновић Стојановић, Допринос проф. др Богољуба Станковића развоју нишке русистике — 42–53 Срето Танасић, Допринос Богољуба Станковића проучавању асиндетизма — 54–60 L СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ Петар

Continue Reading

Славистика XV (2011)

САДРЖАЈ Петнаест уводних речи „Славистике“ (Богољуб Станковић) — 9–34 XLIX СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Јасмина Грковић-Мејџор, У спомен на академика Александра Младеновића — 35–39 * Александра Корда, Три словенска војника – Швејк, Чонкин и Милутин — 40–44 Богдан Косановић, Актуелни проблеми проучавања српских тема у руској поезији Првог светског рата — 45–54 Оливера Радуловић,

Continue Reading

Славистика XIV (2010)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5–6 XLVIII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Витомир Вулетић, Лав Толстој – племић покајник — 7–15 Драго Пантић, Педагошке идеје Л.Н. Толстоја — 16–22 Dragan Koprivica, Moto kao značenjska odrednica Tolstojeve “Ane Karenjine” — 23–31 Оливера Радуловић, Рецепција Толстојевог романа „Ана Карењина“ — 32–38 Драгослава Жутић, Неке могућности изучавања прозе Л.Н.

Continue Reading

Славистика XIII (2009)

САДРЖАЈ Уводна реч — 9–10 Учитељ многим поколењима слависта (Предраг Пипер) — 11–17 Биобиблиографија Богдана Терзића (Ана Голубовић, Вукосава Ђапа-Иветић) — 19–44 XLVII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Богољуб Станковић, Традиција и савремено изучавање словенских језика — 45–49 Милан Ђурчинов, Славистика у савременом свету — 50–54 Ксенија Кончаревић, Сто шездесет година наставе руског језика у

Continue Reading

Славистика XII (2008)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XLVI СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Богољуб Станковић, Славистичко друштво Србије као чинилац славистичке баштине (Поводом шест деценија постојања) — 7-12 Срето Танасић, Место Института за српски језик САНУ у српској славистичкој баштини (Поводом 60 година постојања) —13-23 Витомир Вулетић, Платон Кулаковски о Вуку —  24-34 Дара Дамљановић, Отварање Катедре

Continue Reading

Славистика XI (2007)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XLV СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Богољуб Станковић, Десет књига часописа «Славистика» — 7-12 Вера Борисенко, Вклад Радована Кошутича в развитие московской фонологической школы— 13-19 Богдан Терзић, Место радована Лалића у развоју универзитетске славистике у Србији — 20-26 Ксенија Кончаревић, Уџбеничко наслеђе Петра Митропана — 27-36 * Љубинко Раденковић, Речник

Continue Reading

Славистика X (2006)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 ХLIV СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Богдан Косановић, Социокултурни поглед на живот и стваралаштво Михаила Шолохова (Поводом 100-годишњице рођења) — 7-16 Предраг Пипер, 280 година руског језика у српским школама — 17-24 Богдан Терзић, Културолошки аспект Кошутићевих „Писама из Петрограда“ (Поводом 140-годишњицерођења Р. Кошутића) — 25-31 Богољуб Станковић, Професор Ђорђе

Continue Reading