Актуелности

Славистика III (1999)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5-6 XXXVII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ 1. Јубилеји словенских писаца: А. С. Пушкина, А. Мицкјевича, Д. Максимовић Мила Стојнић, Љубав и смрт у делу А. С. Пушкина — 7-13 Миливое Йованович, Владимир Набоков и Андрей Платонов о Пушкине — 14-22 Богдан Косановић, Пушкинов Мазепа у контексту других креација овог лика

Continue Reading

Славистика II (1998)

САДРЖАЈ 50 година Славистичког друштва Србије — 5-6 XXXVI СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Богољуб Станковић, Место Славистичког друштва Србије у развоју српске славистике друге половине XX века — 7-16 Мила Стојнић, Српска славистика у другој половини XX века: центри и правци развоја — 17-21 Предраг Пипер, Проспект српске синтаксе у светлу словенске синтаксичке типологије

Continue Reading

Славистика I (1997)

САДРЖАЈ Уводна реч — 5 XXXV СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ Дојчил Војводић, О елиптичним конструкцијама у словенским језицима — 7 Богољуб Станковић, Конфронтациони приступ синтагмама просторног односа у српском и руском језику — 15 Предраг Пипер, О српским и руским политичким метафорама просторных односа — 21 Јелка Матијашевић, Из семантике глагола руског и српског

Continue Reading