Продекан Филолошког факултета Зоран Пауновић предаје Повељу захвалности Филолошког факултета Иву Поспишилу

Продекан Филолошког факултета Зоран Пауновић предаје Повељу захвалности Филолошког факултета Иву Поспишилу