L скуп слависта Србије. Рад у секцијама: Е. Успенски