Годишња скупштина Славистичког друштва Србије, 10. јануар 2012. Председавају В. Раичевић и К. Кончаревић