L скуп слависта Србије, 10. јануар 2012. Учесници: П. Пипер