L скуп слависта Србије, 10. јануар 2012. Учесници: Б. Терзић и Љ. Поповић