L скуп слависта Србије, 10. јануар 2012. Излаже Н. Лаиновић-Стојановић