L скуп слависта Србије, 10. јануар 2012. Излаже Б. Терзић