Отварање L скупа слависта Србије, 10. јануар 2012.