Отварање L скупа слависта Србије, 10. јануар 2012. Доајени Б. Терзић и Д. Недељковић