Отварање L скупа слависта Србије, 10. јануар 2012. Скуп поздравља декан ФФ А. Вранеш