Позив за 57. скуп слависта Србије

Позив за 57. скуп слависта Србије        Позив за 57. скуп слависта Србије – руски текст

57. СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

57. скуп слависта Србије биће одржан на Филолошком факултету Универзитета у Београду  4−5.   фебруара  2019.   године.   Скуп   ће   имати  карактер   националног симпозијума са међу-народним учешћем. На Скупу ће бити реализовани:

(1) научни симпозијум,

(2) семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика”.

(1) Тема  научног  симпозијума  гласи:  „Словенски  језици  и  књижевности  у савременом дијалогу култура“. Пријаве реферата за симпозијумски део програма 57. скупа  слависта  Србије  треба  доставити  најкасније  до  20.  децембра  2018.  године Управи Славистичког друштва Србије на следећу адресу:
<slavisticko.drustvo@gmail.com>.

(2) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика“ биће реализован по акредитованом програму. Пријаве је потребно доставити администрацији Славистичког друштва Србије на следећу адресу: <slavisticko.drustvo@gmail.com>.

Котизацију у износу од 4.000,00 динара учесници или установе у којима су запослени, односно научноистраживачки пројекти, уплаћују на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75, Комерцијална банка АД, Београд. Котизацију не плаћају запослени на Филолошком факултету Универзитета у Београду, као једном од организатора, пензионисани научни радници и студенти докторских студија који нису укључени у пројекте – независно од афилијације.

 

Управа Славистичког друштва Србије

 

57е СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ

 

Уважаемые коллеги!

57е собрание славистов Сербии состоится на филологиче- ском факультете Белградского университета 4 и 5 февраля 2019 года.  Собрание  будет  проходить  в  форме  национального симпозиума с между-народным участием. Как и в прежние годы, будут реализованы программы:

(1) научный симпозиум (4–5 февраля 2019 года),

(2) семинар повышения квалификации преподавателей русского языка (4–5 февраля 2019 года).

Тема научного симпозиума: «Славянские языки и литературы в современном диалоге культур».

Заявки  на  участие  в  работе  научного  симпозиума принимаются до 20 декабря 2018 года по следующей электронной почте: <slavisticko.drustvo@gmail.com>.

Регистрационный взнос для участия в симпозиуме для иностранных участников – 40 евро. Взнос принимается наличными при регистрации участников.

Проезд, проживание и питание за счёт участников.

Ждём Вас в Белграде на наших мероприятиях в феврале 2019 года!

 

Общество славистов Сербии