Позив за 58. скуп слависта Србије

Позив за 58. скуп слависта Србије        Позив за 58. скуп слависта Србије – руски текст

Пријавни образац                Пријавни образац руски

58. СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

58. скуп слависта Србије биће одржан на Филолошком факултету Универзитета у Београду 67. фебруара 2020. године. Скуп ће имати карактер националног симпозијума са међународним учешћем. На Скупу ће бити реализовани:

(1) научни симпозијум,

(2) семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика”.

(1) Тема научног симпозијума гласи: „Словенски језици и књижевности: функционисање и учење у савременим условима“. Пријаве реферата за симпозијумски део програма 58. скупа слависта Србије треба доставити најкасније до децембра 2019. године Управи Славистичког друштва Србије на следећу адресу: <slavisticko.drustvo@gmail.com>. За пријаву на скуп треба попунити пријавни образац приложен уз текст позива.

(2) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика“ биће реализован по акредитованом програму. Пријаве је потребно доставити администрацији Славистичког друштва Србије на следећу адресу: <slavisticko.drustvo@gmail.com>.

Котизацију у износу од 4.000,00 динара учесници или установе у којима су запослени, односно научноистраживачки пројекти, уплаћују на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75, Комерцијална банка АД, Београд. Котизацију не плаћају запослени на Филолошком факултету Универзитета у Београду, као једном од организатора, пензионисани научни радници и студенти докторских студија који нису укључени у пројекте – независно од афилијације.

 

 

Управа Славистичког друштва Србије

 

58е СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ

 

Уважаемые коллеги!

58-е собрание славистов Сербии состоится на филологиче-ском факультете Белградского университета 6 и 7 февраля 2020 года. Собрание будет проходить в форме национального симпозиума с международным участием. Как и в прежние годы, будут реализованы программы:

(1) научный симпозиум (6–7 февраля 2020 года),

(2) семинар повышения квалификации преподавателей русского языка (6–7 февраля 2020 года).

Тема научного симпозиума: «Славянские языки и литературы: функционирование и изучение в современных условиях».

Заявки на участие в работе научного симпозиума принимаются до 20 декабря 2019 года по следующей электронной почте: <slavisticko.drustvo@gmail.com>.

Регистрационный взнос для участия в симпозиуме для иностранных участников – 40 евро. Взнос принимается наличными при регистрации участников.

Проезд, проживание и питание за счёт участников.

Ждём Вас в Белграде на наших мероприятиях в феврале 2019 года!

 

Общество славистов Сербии