Четврта међународна конференција „Страни језик струке и професионални идентитет“ (ПОЗИВ)

Позив за учешће:

Четврта међународна конференција Страни језик струке и професионални идентитет Друштво за стране језике и књижевности Србије, Секција универзитетских наставника страног језика струке и Учитељски факултет Универзитета у Београду организују Четврту међународну конференцију посвећену страном језику струке која ће се одржати 29. и 30. септембра 2017. године на Учитељском факултету Универзитета у Београду.

преузмите позив