Оверене измене и допуне Статута Славистичког друштва Србије

Оверене измене и допуне Статута Славистичког друштва Србије