Часопис Славистика на ERIH PLUS листи

Часопис Славистика
Славистичко друштво Србије
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Часопис Славистика примљен је на ERIH PLUS листу 11. јануара 2019. године.

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) представља листу најугледнијих академских часописа у области друштвено-хуманистичких наука. У питању је реномирана база података, настала проширивањем ERIH листе, која индексира најзначајније часописе у европском научноистраживачком простору.

Радови објављени у часописима укљученим на ERIH PLUS листу вреднују се као референтни приликом избора у звања, а такође постају доступнији истраживачима у Европи и свету.

 

Мср Срђан Петровић,
асистент Филолошког факултета Универзитета у Београду
секретар редакције часописа Славистика