Органи

УПРАВА СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2019. ГОДИНЕ

Управа

Председник:                                             

проф. др Вучина Раичевић

Заменик председника:                       

доц. др Далибор Соколовић

Потпредседници:                                  

проф. др Срето Танасић
проф. др Марија Стефановић
доц. др Лука Меденица

Секретари:                                              

мср Јелена Радовановић
мср Срђан Петровић

Благајник:                                              

мр Тања Гаев

Чланови Управе Славистичког друштва:                                                  

проф. др Људмила Поповић
проф. др Ксенија Кончаревић
др Маријана Папрић
Виолета Влајковић Бојић
Снежана Марковић
мр Јелена Ветро
Мирјана Адамовић

Председник:                              

проф. др Верица Копривица

Чланови:                                     

др Ружица Радојчић
Татјана Шуковић