О Друштву

Уводник

Славистичко друштво Србије је друштвена организација. То је истовремено и струковно удружење, и научно друштво. Оно већ више од пола века окупља слависте, то јест оне који у Србији изучавају словенске народе, језике, књижевности и културе, њихову прошлост и садашњост, њихове међусобне везе, и све оне који у свом професионалном раду промовишу вредности словенских народа и култура.

Славистичко друштво Србије окупља слависте из Србије, помаже у презентацији њиховог стручног и научног рада кроз организацију научних скупова и публиковање њихових резултата, као и кроз повезивање са релевантним међународним научним и струковним друштвима слависта.

Пословни подаци о Друштву

  • Облик организовања: удружење
  • Матични број: 07070969
  • ПИБ: 102570594
  • Шифра делатности удружења:
    9412 – делатности струковних удружења
  • Шифра привредне делатности удружења:
    58.14 – издавање часописа и периодичних издања