НОВОСТИ: ДОДЕЉЕНА НАГРАДА У ОБЛАСТИ ЛИНГВИСТИКЕ: “Милка и Павле Ивић” Наташи Миланов и Мијани Кубурић Мацура

Доделом награде Мијани Кубурић Мацура ово признање по први пут отишло је лингвистима из Републике Српске.

Одбор за доделу овог признања наградио је две монографије: “Српски лексички фонд из угла полисемије: глаголи, именице, придеви ауторке” чији је аутор Наташа Миланов и “Категорија концесивности у савременом српском језику” коју је урадила Мијана Кубурић Мацура.