Издања / Славистика

Славистика XXIII-1 (2019)

САДРЖАЈ СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Дојчил Војводић, О видско-временској синонимији и метафори у српском, руском и

Славистика XXII-2 (2018)

САДРЖАЈ СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Асоцијативно поље „породица” у српском језику 12–24

Славистика XXII-1 (2018)

САДРЖАЈ СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Розанна Бенаккьо, Интеграция заимствованных глаголов в славянскую видовую систему: резьянский диалект

Славистика XXI (2017)

САДРЖАЈ Људмила Поповић, Поводом 80 година живота професора Миодрага Сибиновића — 15–23 Ксенија Кончаревић, Проф.

Славистика XX (2016)

САДРЖАЈ СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ (Научни чланци, расправе и истраживања) I. Језик • култура • методика

Славистика XIX (2015)

САДРЖАЈ СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ (Научни чланци, расправе и истраживања) I. Језик • култура • методика

Славистика XVIII (2014)

САДРЖАЈ СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ (Научни чланци, расправе и истраживања) Димитрина Лесневская, Реклама в дискурсивно-стилистическом аспекте      

Славистика XVII (2013)

САДРЖАЈ Уводна реч — 11 СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ (Научни чланци, расправе и истраживања) Витомир Вулетић,

Славистика XVI (2012)

САДРЖАЈ Уводна реч — 15–15 Неуморни прегалац на пољу славистике (Проф. др Богољуб Станковић, 1938–2011)

Славистика XV (2011)

САДРЖАЈ Петнаест уводних речи „Славистике“ (Богољуб Станковић) — 9–34 XLIX СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ