Назив рада и аутора: Назив рада, Име Презиме

Опис рада

Овде се уноси краћи опис документа

Временски оквир за преглед

  • Датум пријема: 04-27-2017
  • Процена завршетка прегледа: 05-31-2017

Тренутни статус документа

Пријем документа

Напомене

Напомене за аутора

Преглед статуса и процедуре у којој се документ налази

20% 20% Пријем документа

Рад који сте послали је примљен од стране Уредништва часописа и биће прослеђен рецензенту.

40% 40% Рецензија

Рецензент је примио Ваш рад

60% 60% Напомене

Рецензент је унео напомене у Ваш рад које

80% 80% Усвајање напомена и слање на штампу

Ваш рад је прихваћен и биће прослеђен на даљу припрему за штампу