56. СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

56. СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

56. скуп слависта Србије биће одржан на Филолошком факултету Универзитета у Београду 1−2. фебруара 2018. године. Скуп ће бити посвећен 70-годишњици постојања Славистичког друштва Србије и имаће карактер националног симпозијума са међународним учешћем. На Скупу ће бити реализовани:

(1) научни симпозијум,
(2) семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика”.

(1) Тема научног симпозијума гласи: „Српска славистичка баштина и актуелност међусловенских језичких, књижевних и културних веза”. Пријаве реферата за симпозијумски део програма 56. скупа слависта Србије треба доставити најкасније до 20. децембра 2017. године Управи Славистичког друштва Србије на следећу адресу:
<slavisticko.drustvo@gmail.com>.

(2) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика“ биће реализован по акредитованом програму. Пријаве је потребно доставити администрацији Славистичког друштва Србије на следећу адресу:
<slavisticko.drustvo@gmail.com>.

Котизацију у износу од 4.000,00 динара учесници или установе у којима су запослени, односно научноистраживачки пројекти, уплаћују на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75, Комерцијална банка АД, Београд. Котизацију не плаћају запослени на Филолошком факултету Универзитета у Београду, као једном од организатора, пензионисани научни радници и студенти докторских студија који нису укључени у пројекте – независно од афилијације.

Управа
Славистичког друштва Србије

* * *

56-е СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ

Уважаемые коллеги!

56-е собрание славистов Сербии состоится на филологическом факультете Белградского университета 1 и 2 февраля 2018 года. Собрание, посвящённое 70-летию Общества славистов Сербии, будет проходить в форме национального симпозиума с международным участием. Как и в прежние годы, будут реализованы программы:
(1) научный симпозиум (1–2 февраля 2018 года),
(2) семинар повышения квалификации преподавателей русского языка (1–2 февраля 2018 года).

Тема научного симпозиума: «Сербское славистическое наследие и актуальность межславянских языковых, литературных и культурных связей».

Заявки на участие в работе научного симпозиума принимаются до 20 декабря 2017 года по следующей электронной почте:
<slavisticko.drustvo@gmail.com>.

Регистрационный взнос для участия в симпозиуме для иностранных участников – 40 евро. Взнос принимается наличными при регистрации участников.

Проезд, проживание и питание за счёт участников.

 

Ждем Вас в Белграде на наших мероприятиях в январе 2018 года!

Общество славистов Сербии

преузмите позив