55. скуп слависта

55. СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

55. скуп слависта Србије биће одржан на Филолошком факултету Универзитета у Београду 3031. јануара 2017. године. Скуп ће имати карактер националног симпозијума са међународним учешћем. На Скупу ће бити реализовани:

(1) научни симпозијум (30–31. јануар 2017),

(2) семинар за стручно усавршавање наставника руског језика Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика (30–31. јануар 2017).

(1) Тема научног симпозијума гласи: Славистичка истраживања: достигнућа и перспективе“. Пријаве реферата за симпозијумски програм 55. скупа слависта Србије треба доставити Управи Славистичког друштва Србије најкасније до 20. децембра 2016. године.

Уколико желе да објаве своје радове у XXI књизи часописа Славистика за 2017. годину, учесници шаљу рукописе својих реферата обима до 15.000 знакова с размацима, укључујући и фусноте, као прилог уз електронску пошту, и то најкасније 15 дана од завршетка Скупа.

Поред мериторне оцене двају анонимних рецензената, услов за објављивање радова јесте прилагођеност „Правилима приређивања рукописа за штампу“, која су на располагању на сајту Друштва (линк с почетне стране http://www.slavistickodrustvo.org.rs).

Котизацију у износу од 4.000 динара учесници или установе у којима су запослени, односно научноистраживачки пројекти, уплаћују на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75, Комерцијална банка АД, Београд. Котизацију не плаћају запослени на Филолошком факултету Универзитета у Београду, као једном од организатора, пензионисани научни радници и студенти докторских студија који нису укључени у пројекте – независно од афилијације.

(2) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика“ (30–31. јануар 2017) биће реализован по акредитованом програму. Пријаве достављати администрацији Друштва електронском поштом на адресу <slavisticko.drustvo@gmail.com>.

Председник

Славистичког друштва Србије
Др Ксенија Кончаревић, ред. проф.

* * *

55-е СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ

Уважаемые коллеги!

55-е собрание славистов Сербии состоится на филологическом факультете Белградского университета 30 и 31 января 2017 года. Собрание будет проходить в форме национального симпозиума с международным участием. Как и в прежние годы, будут реализованы программы:

(1) научный симпозиум (30–31 января 2017 года). Соорганизатором является Центр научного и инновационного сотрудничества (ЦНиИС) «Вершина познания», Тюмень, РФ.

(2) семинар повышения квалификации преподавателей русского языка (30–31 января 2017 года).

(1) Тема научного симпозиума: «Славистические исследования: достижения и перспективы».

Заявки на участие в работе научного симпозиума принимаются до 20 декабря 2016 года по электронной почте <slavisticko.drustvo@gmail.com>.

Текст доклада до 15 000 знаков с пробелами высылается в виде вложения в сообщение по электронной почте до конца февраля 2017 г. Просьба ознакомиться с требованиями к оформлению текста журнала Славистика, доступными по ссылке на стартовой странице сайта Общества.

Регистрационный взнос для участия в симпозиуме для иностранных участников – 40 евро. Взнос принимается наличными при регистрации участников. Проезд, проживание и питание за счет участников.

Ждем Вас в Белграде на наших мероприятиях в январе 2017 года!

Общество славистов Сербии

преузмите позив