L скуп слависта Србије. Рад у секцијама: А. Матрусова