L скуп слависта Србије. Рад у секцијама: В. Штепанек и Ј. Гловња