Годишња скупштина Славистичког друштва Србије, 10. јануар 2012.