L скуп слависта Србије, 10. јануар 2012. Учесници: К. Кончаревић, Р. Радојчић, М. Павловић-Шајтинац