Отварање L скупа слависта Србије, 10. јануар 2012. У средини: Б. Станковић и Н. Лаиновић-Стојановић