Издања

Неодвојиви део сваког научног и стручног рада јесте његово публиковање. Зато је Славистичко друштво дуги низ година, стасавајући у својој интегративној мисији на пољу српске славистике, настојало и да успостави континуирану издавачку делатност.

Тако се средином осамдесетих година прошлог века на мапи наше научне периодике појавио „Славистички зборник„, а од 1997. сменио га је годишњак „Славистика„. Издавачка делатност Друштва нагло је ојачала у другој половини деведесетих година XX века: најпре ажурним објављивањем зборника реферата са одржаних научних скупова, а затим и успостављањем „Славистичке библиотеке„.

Од 2009. Славистичко друштво Србије издаје нову периодичну публикацију „Русский язык как инославянский„.

Славистички зборник

Славистика

Славистичка библиотека

Русский язык как инославянский

Посебна издања